Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine

Doelstelling

© Vrienden van de Koninklijke Marine.                                        Fiscaal no 816.753.702 //Inschr. nummer kvk: 411.73.795

 

Vrijwilligers

Ex Hr. Ms. Hoogeveen

Donateurs

Nieuws

Contact

Update: 07-01-2021

Donateurs

Soorten Mijnenbestrijding

Er bestaan twee soorten mijnenbestrijding: offensief en defensief.

 

Met offensieve mijnenbestrijding probeert men te voorkomen dat de opponent mijnen legt. Dit kan bijvoorbeeld door het onderscheppen van mijnenleggers of het vernietigen van mijndepots.

 

Defensieve mijnenbestrijding is het verminderen van het effect van de mijnenleg van de opponent. Dit kan zowel passief als actief.

 

Voorbeelden van passief defensieve mijnenbestrijding zijn: omleiden van de scheepvaart en/of scheepsgebonden

beschermingsmaatregelen, die ervoor zorgen dat het uitgestraalde geluid kleiner wordt of de verstoring van het aardmagnetische veld wordt onderdrukt.

 

De actieve vorm van defensieve mijnenbestrijding, het verminderen van het effect van vijandelijke mijnen door het opruimen van die mijnen.

 

Bij opruimen onderscheidt men twee methoden: mijnenjagen en mijnenvegen. Mijnenjagen is het opsporen en vervolgens vernietigen van mijnen. Mijnenvegen is het aanspreken van de mijnsensoren door het nabootsen van scheepsinvloeden waardoor de mijn tot ontploffing komt.

 

Bron: marineblad | februari 2010

Mijnenveger van de Dokkumklasse.

Mijnenjager van de Alkmaarklasse.

Marinescoop 33 Vegen en Jagen deel 1, 2 en 3