Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine

Doelstelling

© Vrienden van de Koninklijke Marine.                                        Fiscaal no 816.753.702 //Inschr. nummer kvk: 411.73.795

 

Vrijwilligers

Ex Hr. Ms. Hoogeveen

Donateurs

Nieuws

Contact

Update: 07-01-2021

Donateurs

Wat is het doel van de stichting V.V.K.M.?

Al sinds de oprichting op 4 juli 1991 zijn de belangrijkste doelstellingen:

● Het bewaren van het culturele erfgoed van de Koninklijke Marine;

● Het bevorderen van de belangstelling voor het veelzijdige    Marinebedrijf;

● Het versterken van de band tussen alle mensen, die de Koninklijke    Marine een warm hart toedragen.

● Hr. Ms. Schepen zijn een waardevol erfgoed. De VVKM probeert de ex    Hr. Ms. Hoogeveen voor het nageslacht te behouden en tot    museumschip en ontmoetingsplaats te maken. Daarnaast exposeert    de VVKM apparatuur, welke te maken heeft met de hydrografie.

  

Op dit moment concentreert de VVKM zich op het grondig opknappen van de Hoogeveen, zodat het uiteindelijk geschikt zal zijn voor bezoek van publiek en kan worden gebruikt als huisvesting voor organisaties, die met de zeevaart iets van doen hebben.

  

Een mijlpaal is dat de Hoogeveen voorlopig een vaste ligplaats heeft gekregen aan de Weststraat, naast de brug, welke toegang geeft tot de Oude Rijkswerf! Dit is mede bereikt door de inzet van de Stichting Nautische Monumenten.

  

Voordat de Hoogeveen helemaal gereed is moet er echter nog heel veel gebeuren. Overleg met vele instanties en de verwerving van zeer veel geld en hulp in natura zijn erg belangrijk.

 

Hoe gaat de stichting te werk?

Wij trachten ons werk te realiseren door:

● Bedrijven te benaderen met het verzoek om als sponsor op te treden    en/of een stuk van het werk op zich te nemen;

● Het aanvragen van financiële steun van de overheid;

● Donateurs te werven, die door een jaarlijkse bijdrage helpen de    exploitatie mogelijk te maken;

● Het aanboren van kennis van belangstellenden, waaronder oud-  opvarenden van de schepen, die kunnen adviseren bij de (her)inrichting;

● Het werven van vrijwilligers, die daadwerkelijk aan het herstel van de    schepen willen en kunnen meewerken.

Ons idealisme!

Wij zijn ons er terdege van bewust, dat wij voor een enorme opgave staan en dat het vele jaren zal vergen, voordat onze doelstellingen zullen zijn gerealiseerd. Maar allereerst dient de gedachte te veranderen, dat alles van culturele waarde, zoals onze voormalige Marineschepen, verkocht of vernietigd moeten worden.

 

KORTOM:

Met uw hulp en actieve steun kunnen we deze geweldige plannen realiseren!

Bedankt!

Info

Het bestuur

Toko

Agenda

Ex Hr. Ms. Hoogeveen

Donateurs

Vrijwilligers