Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine

Doelstelling

© Vrienden van de Koninklijke Marine.                                        Fiscaal no 816.753.702 //Inschr. nummer kvk: 411.73.795

 

Vrijwilligers

Ex Hr. Ms. Hoogeveen

Donateurs

Nieuws

Contact

Update: 07-01-2021

Donateurs

De Mijn

De zeemijn stamt uit de 19de eeuw en is voor het eerst toegepast in de Amerikaans burgeroorlog in de vorm van een aan de oppervlakte drijvend houten vat gevuld met buskruit, voorzien van een primitief afvuurmechanisme dat reageerde op contact tussen het vat en het doelschip.

 

Vanaf dat moment, tot in de Tweede Wereldoorlog, werden uitsluitend dit soort contactmijnen gebruikt. De samenstelling wijzigde echter wel. De mijn ontwikkelde zich tot een bol van metaal, gevuld met explosieven, met positief drijfvermogen, die door middel van een kabel verankerd is aan de zeebodem. Door het variëren van de lengte van de kabel kon de detonatiediepte worden gevarieerd. Het ontstekingsmechanisme bestond uit stoothoorns, die bij contact met een schip het afvuurmechanisme in werking stelden en zo de mijn lieten ontploffen.

 

In de Tweede Wereldoorlog werd de invloedsmijn ontwikkeld: een cilinder die op de zeebodem lag en reageerde op de verandering van het aardmagnetisch veld, veroorzaakt door de passage van een schip. Later werden daarnaast akoestische sensoren in de mijn ingebouwd, die reageerden op door het schip geproduceerd geluid. Weer later werd een druksensor ingevoerd, die reageerde op druk variaties, geproduceerd door de passgage van een schip. Tenslotte werden combinaties van sensoren ingevoerd en kon de mijn ook reageren op veranderingen in het elektrisch veld dat door een schip wordt opgewekt.

 

De ontwikkeling van de diverse sensorpakketten en mijnlogica waren een gevolg van de ontwikkeling van maatregelen die tegen invloedsmijnen, zoals degausing (het reduceren van de magnetische signatuur vaneen schip) en mijnenvegen. Tegenwoordig, door de invoering van moderne sensor- en computertechnologie, is de mijn een volwassen maritiem wapen.

 

Bron: marineblad | februari 2010

De moderne Italiaanse MANTA mijn is bijna ondetecteerbaar.

Een losgeslagen contactmijn.

Mijnenleggen.

Een Engelse documentaire over mijnen leggen.

Een Duitse documentaire over mijnen leggen en over de werking van mijnen.