Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine

Doelstelling

© Vrienden van de Koninklijke Marine.                                        Fiscaal no 816.753.702 //Inschr. nummer kvk: 411.73.795

 

Vrijwilligers

Ex Hr. Ms. Hoogeveen

Donateurs

Nieuws

Contact

Update: 07-01-2021

Donateurs

Mijnenvegen

Tot aan de uitvinding van de invloedsmijn was mijnenvegen het doorsnijden van de verankeringskabel van de contactmijn. De mijnbol kwam daardoor aan de oppervlakte, en werd daar met explosieven of kanonvuur vernietigd.

 

Met de intrede van de invloedsmijn werd mijnenvegen het nabootsen van de magnetische-, elektrische-, akoestische- en druk-invloeden die een schip kenmerken met als oogmerk detonatie van de mijn door het aanspreken van de magnetische-, elektrische-, akoestische- of druksensoren die zich in de mijn bevinden. Mijnenvegen werkt door het aanspreken van de mijnsensoren door het nabootsen van  scheepsinvloeden door een mijnenveegtuig.

 

De klassieke methode van vegen is de Mine Setting Mode (MSM). Deze techniek gaat er vanuit dat het mogelijk is om de mijnlogica te laten geloven dat er een schip passeert via het aanspreken van de mijnsensoren met magnetische-, elektrische- of akoestischepulsen of een combinatie daarvan. Zoals eerder aangegeven, de sensoren zijn de onderdelen van de mijn die de magnetische, elektrische, akoestische en druk invloeden meten. Mijnlogica bestaat uit in de mijn ingebouwde elektrische- of elektronische circuits die een gemeten waarde vergelijkt met een vooraf ingestelde waarde. Het is uiteindelijk de mijnlogica die bepaalt of de mijn afgaat of niet. MSM richt zich daarmee op de mijn en zijn instelling. De oudere typen invloedsmijnen hebben eenvoudige sensoren en een mijnlogica die reageert op de aan- of afwezigheid van een bepaald niveau van magnetisme, geluid of druk. Daardoor is het mogelijk door het pulsen van die invloeden - het repetitief aan en af zetten van akoestische of magnetische invloeden tot een bepaald niveau - het mijncircuit aan te spreken.

Voor mijnenvegen in MSM is echter specifieke kennis van de sensoren,

logica en instellingen van de betreffende mijn nodig. De

gemaakte pulsen moeten ‘passen’ op de mijninstelling. Haalt de

puls het gewenste niveau niet dan gaat de mijn niet af. Moderne

invloedsmijnen zijn instaat om pulsen te herkennen. Ze hebben

een mijnlogica die meer vereist dan de eenvoudige aan- of afwezigheid

van een akoestisch of magnetisch niveau. Ze ‘kijken’ naar

het geheel van de signatuur van een doelschip. Hierdoor kunnen

ze niet of nauwelijks met de MSM-techniek worden geveegd en

is deze klassieke techniek veel minder effectief tegen moderne

Zeemijnen.

 

Bron: marineblad | februari 2010

 

Hier vindt u een film over het toekomst mijnenvegen.        Bekijk