Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine

Doelstelling

© Vrienden van de Koninklijke Marine.                                        Fiscaal no 816.753.702 //Inschr. nummer kvk: 411.73.795

 

Vrijwilligers

Ex Hr. Ms. Hoogeveen

Donateurs

Nieuws

Contact

Update: 07-01-2021

Donateurs

Mijnbestrijding aan boord van de Hoogeveen

De Hoogeveen heeft bij de Koninklijke Marine dienst gedaan als mijnenveger. Daarmee wordt bedoelt dat dit schip de in het water drijvende of liggende mijnen diende te vegen.

Het schip is uitgerust om drie soorten mijnen onschadelijk te maken:

- contact mijnen, deze komen tot ontploffing door aanraking,

- akoestische mijnen, deze reageren op het geluid van de scheepsschroef,

- magnetische mijnen, deze komen tot ontploffing door een veranderend

magnetisch veld.

Contact mijnen

Deze mijnen met de bekende stekels liggen verankerd aan een zwaar blok op de bodem van de zee en zweven daardoor onder het water oppervlak. Meestal op een diepte van zo’n 6 meter onder het wateroppervlak want ze zijn bedoeld om schepen met een behoorlijke diepgang te treffen.

De Hoogeveen is daarom gebouwd met een geringe diepgang, ongeveer 3 meter. Om deze mijnen te vegen wordt achter het schip een stalen kabel gesleept (zo’n 500 meter). Aan de kabels zitten scharen gemonteerd die de kabel van de mijn doorknippen. De mijn komt boven drijven en wordt door de mijnenveger met kanon onschadelijk gemaakt. Lees meer>>

Akoestische mijnen

Deze mijnen reageren op het geluid van motoren, scheepsschroeven, pompen, trillingen enz. Hier voor wordt een ander veegtuig gebruikt omdat deze mijnen op de zeebodem liggen. De Hoogeveen heeft twee hamers aan boord die al de soorten trillingen nabootsen. Op de Hoogeveen is er alles aangedaan om zo min mogelijk trillingen en geluid te maken. De motoren en verbindingen staan op rubberen dempers of voorzien rubberen slangen. Lees meer>>

Magnetische mijnen

Deze mijnen reageren op een verstoring van het magnetisch veld. Het schip is daarom gemaakt nonmagnetische materialen. De Hoogeveen creëert achter zich een kunstmatig magnetisch veld door een lus achter het schip te leggen en daar een elektrische stroom doorheen te sturen. Lees meer>>

Toekomst mijnenvegen

Doordat de mijnen steeds slimmer worden gaan er stemmen op om weer te gaan vegen. Nu heeft de Kon. Marine alleen nog maar mijnenjagers in dienst. Alleen ligt het veegtuig voor de mijnenveger, er wordt eerst een vaartuig over het te vegen gebied getuurd dat elke invloed kan nabootsen van een schip waardoor het schip veilig door dat gebied kan varen.

 

Lees meer over:

Soorten Mijnenbestrijding,

Mijnenvegen,

Mijnenjagen,

Ontwikkeling van de mijn,

Het onmagnetiseren van de Hoogeveen.