Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine

Doelstelling

© Vrienden van de Koninklijke Marine.                                        Fiscaal no 816.753.702 //Inschr. nummer kvk: 411.73.795

 

Vrijwilligers

Ex Hr. Ms. Hoogeveen

Donateurs

Nieuws

Contact

Update: 07-01-2021

Donateurs

Het bestuur

 

Voorzitter

F. van Heest (Frans)

Lijsterbeslaan 26

4205 AN Gorinchem

 

Vice Voorzitter

M. v. d. Kooij (Maarten)

 

Secretaris

P. van Winsen (Paul)

Penningmeester/donateursadministratie

P. De Graaff (Peter)

 

Coördinator elektrotechniek

S. Mooij (Sjaak)

Wordt waargenomen deze medewerker van het lichtschip Texel

 

Commissielid Museale zaken

F. van Heest (Frans)

 

Commissielid Toko zaken

Vacant

 

Wanneer u een bericht heeft voor het bestuur of voor één van de (commissie)leden van de Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine (VVKM) dan kunt u hen uiteraard schrijven of er voor kiezen een email te sturen naar het secretariaat. Dit email adres en anderen vindt u hier.