Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine

Doelstelling

© Vrienden van de Koninklijke Marine.                                        Fiscaal no 816.753.702 //Inschr. nummer kvk: 411.73.795

 

Vrijwilligers

Ex Hr. Ms. Hoogeveen

Donateurs

Nieuws

Contact

Update: 21-04-2019

Donateurs

Het Bestuur.

 

Voorzitter:

F. van Heest (Frans)

Lijsterbeslaan 26

4205 AN Gorinchem

 

Vice Voorzitter:

M v. d. Kooij (Maarten)

 

Secretaris:

P. van Winsen (Paul)

Penningmeester/donateursadministratie:

Vacant

 

Coördinator elektrotechniek:

S. Mooij (Sjaak)

Wordt waargenomen deze medewerker van het lichtschip Texel

 

Commissielid Museale zaken:

F. van Heest (Frans)

 

Commissielid Toko zaken:

Vacant

 

Wanneer u een bericht heeft voor het bestuur of voor één van de (commissie)leden van de Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine (VVKM) dan kunt u hen uiteraard schrijven of er voor kiezen een email te sturen naar het secretariaat. Dit email adres en anderen vindt u hier.