Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine

Doelstelling

© Vrienden van de Koninklijke Marine.                                        Fiscaal no 816.753.702 //Inschr. nummer kvk: 411.73.795

 

Vrijwilligers

Ex Hr. Ms. Hoogeveen

Donateurs

Nieuws

Contact

Update: 07-01-2021

Donateurs

Demagnetisering Hoogeveen

De Hoogeveen had als taak om drie verschillende mijntypen te vegen, namelijk contactmijn en de invloedsmijn. Invloedsmijnen zijn magnetische- en akoestische mijnen en drukmijnen.

De mijnenveger moet eerst over het mijnenveld varen om het mijnenveld te kunnen vegen. Het veegtuig van de mijnenveger hangt achter het schip. Het is dus bij de bouw van het schip is rekening gehouden met deze typen mijnen.

Allereerst heeft het schip een geringe diepgang. Dit is gedaan ter voorkoming van aanraking van contact mijnen.

Vanwege invloedsmijnen verschilt de mijnenveger van andere schepen. Alle machines staan op rubber blokken om het trilling/geluidsniveau te verlagen. Daarnaast is het schip gebouwd van non ferry materialen. Dit is gedaan om het magnetisch veld niet te verstoren. Daarnaast heeft men bijvoorbeeld de stroomdraden dubbel en gedraaid uitgevoerd om het opwekken van magnetische te voorkomen.   

Toch lukt het niet de magnetische geheel te neutraliseren. Deze verstoring kan men verdelen in een verticaal, dwars- en langsscheepse component (Bron: Werkpaarden van de Mijnendienst 2006) Daarom zijn zijn er spoelen aangebracht om deze componenten te neuraliseren. Mijnenvegers, zoals de Hoogeveen, moesten regelmatig in de demagniserings range in de Waalhaven. Daar werd de magnetische verstoring gemeten. Door die metingen konden de spoelen zo worden afgesteld dat de verstoring minimaal was. Een aardig detail was dat de installatie door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog is gebouwd)

Om de spoelen af te stellen vind je ondermeer op de brug en bij het manschappen verblijf regel kasten aan.

 

Demagniserings range in de Waalhaven.                                       Degaussings kast aan boord

                                                                                              van de brug v/d Hoogeveen.