VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE MARINE

WORDT

VRIEND!

@Vrienden van de Koninklijke Marine.                              Fiscaal no 816.753.702 //Inschr. nummer kvk: 411.73.795                                                    Update 24-08-2022

Steun ons

Hr. Ms. HOOGEVEEN

Wat is het doel van de stichting VVKM?

Al sinds de oprichting op 4 juli 1991 zijn de belangrijkste doelstellingen:

● Het bewaren van het culturele erfgoed van de Koninklijke Marine;

● Het bevorderen van de belangstelling voor het veelzijdige Marinebedrijf;

● Het versterken van de band tussen alle mensen, die de Koninklijke Marine een warm hart toedragen.

● Hr. Ms. Schepen zijn een waardevol erfgoed. De VVKM probeert de ex Hr. Ms. Hoogeveen voor het     nageslacht te behouden en tot museumschip en ontmoetingsplaats te maken. Daarnaast exposeert de

    VVKM apparatuur, welke te maken heeft met de hydrografie.

 

Op dit moment concentreert de VVKM zich op het grondig opknappen van de Hoogeveen, zodat het uiteindelijk geschikt zal zijn voor bezoek van publiek en kan worden gebruikt als huisvesting voor organisaties, die met de zeevaart iets van doen hebben.

 

Een mijlpaal is dat de Hoogeveen voorlopig een vaste ligplaats heeft gekregen aan de Weststraat, naast de brug, welke toegang geeft tot de Oude Rijkswerf! Dit is mede bereikt door de inzet van de Stichting Nautische Monumenten.

 

Voordat de Hoogeveen helemaal gereed is moet er echter nog heel veel gebeuren. Overleg met vele instanties en de verwerving van zeer veel geld en hulp in natura zijn erg belangrijk.

 

Hoe gaat de stichting te werk?

Wij trachten ons werk te realiseren door:

● Bedrijven te benaderen met het verzoek om als sponsor op te treden en/of een stuk van het  werk op zich

    te nemen;

● Het aanvragen van financiële steun van de overheid;

● Donateurs te werven, die door een jaarlijkse bijdrage helpen de exploitatie mogelijk te maken;

● Het aanboren van kennis van belangstellenden, waaronder oud- opvarenden van de schepen, die kunnen

    adviseren bij de (her)inrichting;

● Het werven van vrijwilligers, die daadwerkelijk aan het herstel van de schepen willen en kunnen      meewerken.

 

Ons idealisme!

Wij zijn ons er terdege van bewust, dat wij voor een enorme opgave staan en dat het vele jaren zal vergen, voordat onze doelstellingen zullen zijn gerealiseerd. Maar allereerst dient de gedachte te veranderen, dat alles van culturele waarde, zoals onze voormalige Marineschepen, verkocht of  vernietigd moeten worden.

 

KORTOM:

Met uw hulp en actieve steun kunnen we deze

geweldige plannen realiseren!

Bedankt

 

Als u vriend wilt worden, stuurt u dan het inschrijvingsformulier donateur met uw persoonlijke gegevens naar:

 

Stichting VVKM

Amnestylaan 36

4336 LA Middelburg

 

Of stuur onze donateursadministratie een mail: donateursadministratie.vvkm@vvkm.nl

 

Stichting VVKM, NL29 INGB 0006891833 te Middelburg

Fiscaal no 816.753.702 // Inschr. nummer kvk: 411.73.795

Info over de VVKM.

Het bestuur

Nieuws

Agenda
Toko
Donateurs
Vrijwilligers

De Hoogeveen bezoeken?

Wilt u oude mijnenveger mijnenveger bezoeken en oude herinneringen ophalen aan boord van een stuk drijvende Marine historie? Of wilt u eens kijken hoe vrijwilligers bezig zijn en ze een handje helpen? Dat is uiteraard mogelijk. U bent van harte welkom tijdens de werkweken. Wanneer deze zijn vindt u in de agenda.