VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE MARINE

@Vrienden van de Koninklijke Marine.                              Fiscaal no 816.753.702 //Inschr. nummer kvk: 411.73.795                                                    Update 07-10-2022

Hr. Ms. HOOGEVEEN

Welkom aan boord

Geachte Donateurs , vrijwilligers en belangstellenden,

Helaas moeten moet ik u berichten dat Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine (VVKM) per 1 januari

2023 haar activiteiten zal beëindigen.

 

Na veel en lang overleg moesten wij, bestuur en vrijwilligers, tot de conclusie komen dat het bereiken van

onze doelstelling, het bewaren van het culturele erfgoed van de Koninklijke Marine, door diverse

omstandigheden niet meer haalbaar zijn.

 

Een aantal redenen die ten grondslag liggen aan ons trieste besluit zijn:

 

Het zal duidelijk zijn dat de donaties, inkomsten uit tokoverkopen en sponsorbijdragen onmisbaar zijn voor

het voldoen van vaste lasten (verzekeringen, nutsvoorzieningen) en het aankopen van materialen benodigd

voor het onderhoud en uitvoeren van de diverse herstelwerkzaamheden.

 

Tevens kunnen wij onze ogen niet sluiten voor het feit dat de kosten die door de huidige economische situatie ook nog eens zo drastisch verhoogd worden/zijn, ons gesterkt heeft in het nemen van ons besluit. Behoudens deze “interne” zaken hebben de plannen van de Gemeente Den Helder om Willemsoord meer te betrekken bij de binnenstad door het aanleggen van een brug naar dit gebied,ook bijgedragen aan het besluit onze activiteiten te stoppen. Een gevolg van deze plannen zal zijn dat de Hoogeveen wederom zou moeten verkassen. Een alternatieve redelijke ligplaats bleek op korte termijn niet te realiseren.

Nogmaals het was met pijn in het hart dat, gezien alle zaken die er (gaan) spelen, het besluit de activiteiten van de VVKM te staken moest worden genomen.

 

Onze website www.vvkm.nl zal vooralsnog in de lucht blijven, regelmatig zullen wij u hier op de hoogte te houden van de voortgang met betrekking tot het afstoten van de Hoogeveen en het afhandelen van lopende

zaken.

 

Namens ons allen, wil ik u dank zeggen voor uw jarenlange financiële en morele steun.

 

Frans van Heest

Voorzitter

De Loopplank/De Valreep

Veel leesplezier.

 

Valreep 2022-1

 

Valreep 2021-1

 

Loopplank 2020-2

Loopplank 2020-1

 

Valreep 2019-2

Valreep 2019-1

 

Valreep 2018-2

Valreep 2018-1

 

Valreep 2017-2

Valreep 2017-1

 

Valreep 2015-3

Valreep 2015-2

Valreep 2015-1

 

Valreep 2014-1

 

Valreep 2013-3       Valreep 2012-3

Valreep 2013-2       Valreep 2012-2

Valreep 2013-1       Valreep 2012-1

 

Valreep 2011-3       Valreep 2010-3

Valreep 2011-2       Valreep 2010-2

Valreep 2011-1       Valreep 2010-1

 

Valreep 2009-2